بانک های مرکزی مسئول حفظ تورم به منظور رشد اقتصادی پایدار هستند و به طور کلی به ثبات سیستم مالی کمک می‌کنند. این بانک‌ها در مواقعی که لازم بدانند مطابق با «چهارچوب سیاست‌های پولی» تعریف شده در بازارهای مالی مداخله خواهند کرد. اجرای چنین سیاستی توسط معامله گران فارکس که به دنبال حرکات قیمت ناشی از آن هستند به شدت پیگیری می‌شود. در این مقاله قصد داریم به نقش بانک‌های مرکزی بزرگ و تصمیمات آن‌ها بر روی بازار فارکس بپردازیم.

بانک مرکزی (Central Bank) چیست؟

بانک های مرکزی نهادهای مستقلی هستند که توسط کشورهای سراسر جهان برای کمک به مدیریت صنعت بانکداری تجاری، تعیین نرخ‌های بهره بانک مرکزی و ارتقای ثبات مالی در سراسر کشور استفاده می‌شوند.

این بانک ها با استفاده از موارد زیر در بازار مالی مداخله می کنند:

عملیات بازار باز: عملیات بازار باز (OMO) فرآیندی را توصیف می کند که طی آن دولت ها اوراق بهادار دولتی (اوراق قرضه) را در بازار آزاد با هدف گسترش یا انقباض مقدار پول در سیستم بانکی خرید و فروش می کنند. در واقع این مورد ابزاری کلیدی است که توسط فدرال رزرو در اجرای سیاست های پولی استفاده می شود. هدف کوتاه مدت برای عملیات بازار باز توسط کمیته بازار باز فدرال (FOMC) مشخص شده است.

نرخ بانک مرکزی: نرخ بانک مرکزی که اغلب به عنوان نرخ تنزیل یا نرخ وجوه فدرال  رزرو شناخته می شود، توسط کمیته سیاست پولی با هدف افزایش یا کاهش فعالیت اقتصادی تعیین می شود. این ممکن است غیر شهودی به نظر برسد، اما این مورد بر روی تورم تاثیر می‌گذارد و هدف بانک مرکزی این است که تورم را در سطح متوسط حفظ کند.

بانک‌های مرکزی به عنوان آخرین راه حل از وام استفاده می‌کنند. اگر یک دولت بدهی به تولید ناخالص داخلی داشته باشد و نتواند از طریق مزایده اوراق قرضه پول جمع آوری کند، بانک مرکزی می تواند به دولت وام دهد تا کمبود نقدینگی موقت خود را برطرف کند.

بانک‌های مرکزی ماژور

بانک فدرال رزرو (ایالات متحده آمریکا)

طبق نظر سنجی بانک مرکزی در سال 2016، فدرال رزرو ریاست پر معامله ترین ارز در جهان را دارا است. اقدامات این بانک بسیار پر طرفدار است  و نه تنها بر دلار آمریکا بلکه بر روی سایر ارزها نیز تاثیر می‌گذارد. تمرکز Federal Reserve بر روی اشتغال پایدار، نرخ‌های بهره بلند مدت و ثبات قیمت است. 

بانک مرکزی اروپا (اتحادیه اروپا)

خدمات بانک مرکزی اروپا (ECB) شامل همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌شود. ECB حفظ ارزش یورو و ثبات قیمت‌ها را در اولویت قرار داده است. یورو دومین ارز پر گردش در جهان است و از این رو مورد توجه معامله گران فارکس قرار گرفته است.

بانک انگلستان

این بانک به عنوان بانک مرکزی انگلستان فعالیت می‌کند و هدف آن ثبات مالی و پولی است. بریتانیا با استفاده از مدل Twin Peaks هنگام تنظیم صنعت مالی عمل می‌کند و شامل مرجع رفتار مالی (FCA) و مرجع نظارت محتاطانه (PRA) است. بانک انگلستان به طور محتاطانه خدمات مالی را با الزام شرکت‌ها به داشتن سرمایه کافی و کنترل ریسک تنظیم می کند.

بانک ژاپن

بانک ژاپن ثبات قیمت و عملیات پایدار سیستم‌های پرداخت و تسویه را در اولویت قرار داده است. بانک ژاپن در تلاشی شدید برای احیای اقتصاد، نرخ بهره را زیر صفر (نرخ بهره منفی) نگه داشته است. زمانی که نرخ‌های بهره منفی باشد افراد تمایل دارند از بانک ها وام بگیرند، اما سرمایه‌گذاران انگیزه‌ای برای سپرده‌گذاری ندارند، زیرا برای انجام این کار باید هزینه پرداخت کنند.

مسئولیت های بانک مرکزی

بانک‌های مرکزی برای انجام وظایفی در راستای تامین منافع عمومی تاسیس شده‌اند. این مسئولیت‌ها در میان کشورهای مختلف متفاوت است اما به طور کلی شامل موارد زیر است:

  • دستیابی و حفظ ثبات قیمت

بانک‌های مرکزی وظیفه دارند از ارزش پول خود محافظت کنند. این کار با حفظ تورم در سطح متوسط  انجام می‌شود.

  • ارتقای ثبات سیستم مالی

بانک‌های مرکزی سایر کمپانی‌های تجاری را به منظور کاهش ریسک‌های سیستمی در بخش مالی مورد تست قرار می‌دهند.

  • تقویت رشد متوازن و پایدار در یک اقتصاد

به طور کلی دو راه اصلی وجود دارد که یک کشور می تواند اقتصاد خود را از طریق آنها تحت تاثیر قرار دهد. از طریق سیاست مالی (مخارج دولت) یا سیاست پولی (مداخله بانک مرکزی). زمانی که دولت ها بودجه خود را به اتمام رسانده اند، بانک های مرکزی همچنان می توانند سیاست های پولی را اعمال کنند که باعث تحرک و پویایی در اقتصاد شود.

  • نظارت بر موسسات مالی

بانک های مرکزی وظیفه تنظیم و نظارت بر بانک های تجاری در راستای منافع عمومی را بر عهده دارند.

  • به حداقل رساندن بیکاری

جدا از ثبات قیمت‌ها و رشد پایدار، بانک های مرکزی علاقه‌مند به حداقل رساندن بیکاری هستند و این یکی از اهداف فدرال رزرو است.