RoboForex – Professional services on Forex market

بانک مرکزی

بیت کوین در برابر سیستم اعتبار فیات؛ چرا ارز فیات شانسی ندارد؟

/bitcoin-or-credit

شاید ندانید ولی در حال حاضر دو پارادایم پولی وجود دارد و اکنون این فرصت برایتان فراهم شده که در مورد هر دوی این پارادیم‌ها اطلاعات کسب کنید.


تاثیر بانک های مرکزی بر اقتصاد

/the-impact-of-central-banks-on-the-economy

بانک های مرکزی مسئول حفظ تورم به منظور رشد اقتصادی پایدار هستند و به طور کلی به ثبات سیستم مالی کمک می‌کنند. این بانک‌ها در مواقعی که لازم بدانند مطابق با «چهارچوب سیاست‌های پولی» تعریف شده در بازارهای مالی مداخله خواهند کرد. اجرای چنین سیاستی توسط معامله گران فارکس که به دنبال حرکات قیمت ناشی از آن هستند به شدت پیگیری می‌شود. در این مقاله قصد داریم به نقش بانک‌های مرکزی بزرگ و تصمیمات آن‌ها بر روی بازار فارکس بپردازیم.