RoboForex – Professional services on Forex market

یورو پوند

پرمعامله ترین جفت ارز های فارکس | محبوب ترین جفت ارزهای سال 2022

/most-traded-currency-pairs

ارزهای مورد معامله در جهان از کشورهای مختلفی در مارکت هستند و غالباً به برخی از قوی‌ترین اقتصادها تعلق دارند. این دسته شامل جفت‌های اصلی فارکس و همچنین ارزهای «safe haven» و ارزهایی با لینک‌های تجاری قوی و قدیمی است. در این مقاله به بررسی پرمعامله ترین جفت ارز های فارکس می‌پردازیم.