RoboForex – Professional services on Forex market

بانک های مرکزی ماژور

تاثیر بانک های مرکزی بر اقتصاد

/the-impact-of-central-banks-on-the-economy

بانک های مرکزی مسئول حفظ تورم به منظور رشد اقتصادی پایدار هستند و به طور کلی به ثبات سیستم مالی کمک می‌کنند. این بانک‌ها در مواقعی که لازم بدانند مطابق با «چهارچوب سیاست‌های پولی» تعریف شده در بازارهای مالی مداخله خواهند کرد. اجرای چنین سیاستی توسط معامله گران فارکس که به دنبال حرکات قیمت ناشی از آن هستند به شدت پیگیری می‌شود. در این مقاله قصد داریم به نقش بانک‌های مرکزی بزرگ و تصمیمات آن‌ها بر روی بازار فارکس بپردازیم.